آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
لیست الفبایی 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 35
به اطلاع داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می رساند، مهلت مجدد جهت انتخاب و ویرایش رشته محل متعاقبا اعلام خواهد شد.
دفترچه انتخاب رشته محل49 دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
به اطلاع پذیرفته شدگان می رساند مراحل ثبت نام در نیمه اول شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد و تاریخ شروع به آموزش 1401/7/1 خواهد بود.
انتخاب محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 14 روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اردیبهشت تمدید گردید.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سي ونهمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1401
کلیات بودجه بندی آزمون ارتقاو گواهینامه سال 1400
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول
اطلاعيه تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون دوره های تکميلی تخصصی(فلوشيپ) سال 1401
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96