ارتقاء داروسازی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 8
ادغام آزمونهاي ارزشیابی و ارتقاي دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون جامع 180 واحدي دوره ي دکتري عمومی داروسازي
اخبار و اطلاعیه دوره 7
نتایج آزمون اسفند 1400
اطلاعیه شماره 2 - قابل توجه داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور، شرکت کننده در آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند 1400
کلید نهایی آزمون های علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی و جامع داروسازی اسفند 1400
دفترچه سوالات آزمون جامع داروسازی _ اسفند 1400
کلید اولیه
اطلاعیه شماره 1 -قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه ، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند 1400
دفترچه سوالات آزمون جامع داروسازی و ارتقا داروسازی اسفند 99
برگزاري آزمون ارتقای دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی – ادغام شده در آزمون جامع 180 واحدی داروسازی 15 اسفند 1399
اصلاحیه ی کلید نهایی نوزدهمین دوره ی آزمون ارزشیابی و هفتمین دوره ی آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
کلید نهایی نوزدهمین دوره ی آزمون ارزشیابی و هفتمین دوره ی آزمون ارتقای دانش-آموختگان داروسازی خارج از کشور (08/05/1399)
دفترچه آزمون ارتقا داروسازی مرداد ماه 99
ادغام آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در آزمون جامع دوره دکتری عمومی داروسازی
کلید اولیه آزمون ارتقا داروسازی هفته آینده اعلام خواهد شد.
کارت ورود به جلسه آزمون ارتقای داروسازی «فقط» از ساعت 9 صبح شنبه 4 مرداد تا ساعت 9 صبح دوشنبه 6 مرداد از طریق سایت sanjeshp.ir توزیع خواهد شد.
تغییر زمان برگزاری هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
تغییر زمان برگزاری هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اطلاعیه تمدید ثبت نام و ویرایش
اطلاعیه 1: برگزاری هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اخبار و اطلاعیه دوره 6
كليد نهايي آزمون ارتقاء دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارتقا داروسازی مرداد ماه 98
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام ششمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری ششمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اخبار و اطلاعیه دوره 5
داوطلبان آزمون ارتقا داروسازی جهت دریافت نتیجه آزمون از روز دوشنبه 97/6/5 به مرکز خدمات آموزشی مراجعه و یا با شماره های 81452362 و 81452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سال 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام پنجمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری پنجمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی (مرداد ماه 97)
اخبار و اطلاعیه دوره 4
شرکت کنندگان در آزمون جهت اطلاع از نمرات خود به مرکز خدمات آموزشی مراجعه نمایند.
کلید نهایی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری چهارمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اخبار و اطلاعیه دوره 3
نتایج آزمون مورخ 95/5/14 به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام شده است. داوطلبان برای اطلاع از نمره خود می توانند به مرکز مذکور مراجعه یا با شماره تلفن 81452351-021 تماس بگیرند.
اطلاعیه: کلید نهایی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری سومین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی