ارزشیابی داروسازی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 23
ادغام آزمونهاي ارزشیابی و ارتقاي دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون جامع 180 واحدي دوره ي دکتري عمومی داروسازي
اخبار و اطلاعیه دوره 22
نتایج آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور که در آزمون جامع اسفند 1400 شرکت نموده اند، نیمه دوم فروردین ماه 1401 اعلام خواهد شد.
دفترچه سوالات آزمون جامع داروسازی _ اسفند 1400
اطلاعیه شرکت در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور -اسفند1400
اطلاعیه اعلام نتایج بیست و دومین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (1400/10/17)
کلید نهایی بیست و دومین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی دی ماه 1400
برگزاری مجدد بیست و دومین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
ثبت نام از ساعت 12 روز سه شنبه 1400/9/16 تا ساعت 12 روز چهارشنبه 1400/9/17 تمدید شد.
ثبت نام آزمون ارزشیابی داروسازی دوره 22 ساعت 12 روز یکشنبه 1400/09/07 فعال خواهد شد.
برگزاري بیست و دومین دوره‌ی آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
اخبار و اطلاعیه دوره 21
اطلاعیه اعلام نتایج بیست و یکمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (21/05/1400)
اصلاحیه کلید نهایی بیست و یکمین دوره ی آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (21/05/1400)
کلید نهایی بیست و یکمین دوره ی آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی مرداد ماه 1400
کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۲ سه شنبه ۱۹ مرداد از طریق همین سایت توزیع می شود. برای شرکت در آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است.
برگزاري بیست و یکمین دوره‌ی آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
اخبار و اطلاعیه دوره 20
کلید نهایی بیستمین دوره ی آزمون ارزشیابی و هفتمین دوره ی آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (15/12/1399)
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی اسفند ماه 99
برگزاري بیستمین دوره ي آزمون ارزشیابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
اخبار و اطلاعیه دوره 19
اصلاحیه ی کلید نهایی نوزدهمین دوره ی آزمون ارزشیابی و هفتمین دوره ی آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
کلید نهایی نوزدهمین دوره ی آزمون ارزشیابی و هفتمین دوره ی آزمون ارتقای دانش-آموختگان داروسازی خارج از کشور (08/05/1399)
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی مرداد ماه 99
ادغام آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در آزمون جامع دوره دکتری عمومی داروسازی
کلید اولیه آزمون ارزشیابی داروسازی هفته آینده اعلام خواهد شد.
کارت ورود به جلسه آزمون ارزشیابی داروسازی «فقط» از ساعت 9 صبح شنبه 4 مرداد تا ساعت 9 صبح دوشنبه 6 مرداد از طریق سایت sanjeshp.ir توزیع خواهد شد.
تغییر زمان برگزاری نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
تغییر زمان برگزاری نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اطلاعیه تمدید ثبت نام و ویرایش
اطلاعیه 1: ثبت نام نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 18
داوطلبان برای آگاهی از نتایج می توانند از روز شنبه 98/11/5 با مرکز خدمات آموزشی به شماره 81452344- 021(خانم دکتر حاجی بیگی) تماس بگیرند.
کلید نهایی ارزشیابی داروسازی دی ماه 98- اصلاحیه
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی دی ماه 98
آخرین مهلت ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی، از ساعت 10 تا 14 روز شنبه 98/9/23 می باشد.
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 17
كليد نهايي آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی مرداد ماه 98
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام هفدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: ثبت نام هفدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 16
کلید نهایی شانزدهمين دوره آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی دی ماه 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام شانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه ثبت نام شانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 15
داوطلبان آزمون ارزشیابی داروسازی جهت دریافت نتیجه آزمون از روز دوشنبه 97/6/5 به مرکز خدمات آموزشی مراجعه و یا با شماره های 81452362 و 81452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سال 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام پانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری پانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (مرداد ماه 97)
اخبار و اطلاعیه دوره 14
نتایج نهایی: داوطلبان برای آگاهی از نتایج می توانند به مرکز خدمات آموزشی مراجعه یا با شماره 02181452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی
دفترچه سوالات آزمون ارزشیابی داروسازی آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه - برگزاری چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 13
شرکت کنندگان در آزمون جهت اطلاع از نمرات خود به مرکز خدمات آموزشی مراجعه نمایند.
کلید نهایی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
اطلاعیه - برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 12
اطلاعیه - نتایج نهایی
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
کلید نهایی: کلید اولیه درست است و فقط سؤال 102 حذف می شود.
کلید اولیه
اطلاعیه - برگزاری دوازدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (دی ماه 95)