ملی دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 14
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه دی ماه 99
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی تخصصی دی ماه 99
دریافت کارت ورود به جلسه چهاردهمین دوره ي آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور فقط تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 10 دی ماه فعال می باشد.
تمدید ثبت نام و ویرایش فرم ثبت نام چهاردهمین دوره ي آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
چهاردهمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشكي خارج از كشور – مرحله ی نظری 11 دی ماه 1399
اخبار و اطلاعیه دوره 13
اطلاعیه اعلام نتایج سیزدهمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور
کلید نهایی: کلید اولیه تایید می شود و فاقد تغییر است.
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه (نوبت عصر) مرداد ماه 99
دفترچه آزمون ملی تخصصی دندانپزشکی (نوبت صبح) مرداد ماه 99
کلید اولیه آزمون ملی دندانپزشکی هفته آینده اعلام خواهد شد.
کارت ورود به جلسه آزمون ملی دندان پزشکی «فقط» از ساعت 9 صبح شنبه 4 مرداد تا ساعت 9 صبح دوشنبه 6 مرداد از طریق سایت sanjeshp.ir توزیع خواهد شد.
تغییر زمان برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور
تغییر زمان برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور
اطلاعیه تمدید ثبت نام و ویرایش
اطلاعیه 1: برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور - مرحله نظری
اخبار و اطلاعیه دوره 12
اطلاعیه اعلام نتایج دوازدهمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور
کلید نهایی: کلید اولیه تایید می شود و فاقد تغییر است.
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه (نوبت عصر) دی ماه 98
دفترچه آزمون ملی تخصصی دندانپزشکی (نوبت صبح) دی ماه 98
آخرین مهلت ثبت نام دوازدهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی، از ساعت 10 تا 14 روز شنبه 98/9/23 می باشد.
منابع آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج ازکشور سال 1399 ،همان منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1399 می باشد.
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام دوازدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشكي خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری دوازدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور - مرحله نظری
اخبار و اطلاعیه دوره 11
کلید اولیه تایید می شود و فاقد تغییر است.
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه (نوبت عصر) مرداد ماه 98
دفترچه آزمون ملی تخصصی دندانپزشکی (نوبت صبح) مرداد ماه 98
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام یازدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشكي خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری یازدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور - مرحله نظری
اخبار و اطلاعیه دوره 10
اطلاعیه: اعلام نتایج مرحله اول دهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
کلید نهایی دهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه (نوبت عصر) دی ماه 97
دفترچه آزمون ملی تخصصی دندانپزشکی (نوبت صبح) دی ماه 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشكي خارج از کشور
اطلاعیه ثبت نام دهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 9
اطلاعیه: اعلام نتایج مرحله اول نهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام نهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشكي خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری نهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور - مرحله نظری (مرداد ماه 97)
منابع آزمونهای جایابی (دوره 32) و ملی (دوره 9) دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرداد ماه 1397) همان منابع آزمونهای سال 96 است.
اخبار و اطلاعیه دوره 8
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی گروه الف آذر 96
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی گروه ب آذر 96
دفترچه آزمون ملی علوم پایه دندانپزشکی گروه الف آذر 96
دفترچه آزمون ملی علوم پایه دندانپزشکی گروه ب آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری هشتمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 7
اعلام نتایج مرحله اول هفتمین دوره آزمون ملی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری هفتمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 6
اعلام نتایج مرحله اول ششمین دوره آزمون ملی
کلید نهایی: کلید اولیه کاملاً درست است و مجدداً تأیید می شود.
کلید اولیه نوبت صبح گروه ب
کلید اولیه نوبت صبح گروه الف
کلید اولیه نوبت عصرگروه ب
کلید اولیه نوبت عصر گروه الف
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
اطلاعیه: برگزاری ششمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (دی ماه 95)