ICU  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1400
مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نام سومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU تا روز دوشنبه 25 مرداد ماه تمدید گردید.
قابل توجه شركت کنندگان در سومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال 1400 (طرح ملی کووید)
قابل توجه شركت كنندگان در دومين دوره آزمون بخش نظري دوره ICU ويژه پرستاران و پزشكان متخصص سال 1400 (طرح ملي كوويد)
قابل توجه شركت کنندگان در آزمون بخش نظری دوره ICU سال 1400: آزمون آزمایشی جهت آشنایی با فرآیند و مراحل آزمون اصلی از امروز سه شنبه 1400/3/4 تا ساعت 12 ظهر پنج شنبه 1400/3/6 فعال می باشد.
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال 1400، از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1400/2/28 تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1400/2/29 خواهد بود.
ثبت نام آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال 1400 از روز سه شنبه 21 اردیبهشت تا روز شنبه 25 اردیبهشت ماه فعال می باشد.
قابل توجه شركت کنندگان در آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال 1400 (طرح ملی کووید)