دوره تكميلي تخصصی علوم آزمايشگاهي  

  
اخبار و اطلاعیه آزمون ورودی سال 1401
مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
مهلت ثبت نام آزمون ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی از 7 تا 12 تیر ماه خواهد بود.
فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اخبار و اطلاعیه آزمون پایان دوره سال 1400
دفترچه تکمیلی علوم آزمایشگاهی_شهریور 1400
کلید آزمون پایان دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی 1400/6/23
ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اخبار و اطلاعیه آزمون ورودی سال 1400
اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 1401-1400
اطلاعیه شماره 4: انتخاب محل پذیرفته شدگان آزمون کتبی و شرایط آزمون مرحله دوم (مصاحبه)
کلید نهایی آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مرداد ماه 1400
دفترچه آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی مرداد ماه 1400
اطلاعیه شماره 3- برگزاری آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون ورودی سال 1400 دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از ساعت 8 صبح روز شنبه 26 تیرماه تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه 27 تیرماه تمدید گردید.
اطلاعیه شماره 2: دروس و ضرایب آزمون ورودی دوره تكمیلي تخصصي علوم آزمایشگاهي
اطلاعیه شماره 1: فراخوان پذيرش دوره تكميلي تخصصی علوم آزمايشگاهي
اخبار و اطلاعیه آزمون پایان دوره سال 1399
افراد مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی (آزمون عملی) ساعت 8 صبح روز یکشنبه 99/06/23 در دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور بهم رسانند.
کلید آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
دفترچه آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اخبار و اطلاعیه آزمون ورودی سال 1399
اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره تكميلي تخصصی علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 1400-1399
اطلاعيه 4 - اعلام ظرفيت پذيرش دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال 1399
اطلاعیه 3 - معرفی نفرات جدید جهت مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه انتخاب رشته محل پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون (کتبی) و شرایط آزمون شفاهی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی- سال 1399
دفترچه آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
کلید آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه شماره 2- برگزاری آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 1400-1399
ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون ورودی سال 1399 دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 16 مرداد ماه فعال خواهد بود.
اطلاعیه مهم- آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون ورودی سال 1399 دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی روز سه شنبه 99/5/14 خواهد بود.
اطلاعيه شماره 1: فراخوان پذيرش دوره تكميلي تخصصی علوم آزمايشگاهي
اخبار و اطلاعیه سال 1398
اطلاعیه مرحله دوم آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
کلید آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
دفترچه آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی روز شنبه 98/12/10 ساعت 8 صبح در محل مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می گردد.
ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه آزمون پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره تكميلي تخصصی علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه شماره 3- اعلام اسامی قبول شدگان مرحله اول و ضوابط آزمون مصاحبه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
دفترچه سوالات آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی سال 98
اطلاعیه شماره 2- برگزاری آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی 99-98
اطلاعیه مهم – آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 20و21 خرداد 98 خواهد بود.
اطلاعیه شماره 1- فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
اخبار و اطلاعیه سال 1397
اطلاعیه شماره 4 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 98-97
اطلاعیه شماره 3- اعلام اسامی قبول شدگان و ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
دفترچه سوالات آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی سال 97
اطلاعیه شماره 2- برگزاری آزمون ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه مهم – آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی از روز دوشنبه 97/3/28 تا ساعت 18 روز سه شنبه 97/3/29 خواهد بود.
اطلاعیه شماره 1- فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
اخبار و اطلاعیه سال 1396
اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره‌ تکمیلی علوم آزمایشگاهی سال تحصيلي 97-96
اطلاعیه شماره 5 – در خصوص اعلام نتایج نهایی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
اطلاعیه شماره 4- انتخاب رشته قبول شدگان در آزمون کتبی و شرایط آزمون شفاهی
اطلاعیه شماره 3- اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
کارت ورود به جلسه آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی از روز سه شنبه 96/05/3 فعال می باشد
ثبت نام آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی از ساعت 18 روز سه شنبه 96/4/20 تا پایان روز کاری چهارشنبه 96/4/21 فعال خواهد بود.(تمدید نهایی)
ثبت نام و ویرایش و ارسال مدارک آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی تا روز چهارشنبه 96/3/24 فعال خواهد بود و دیگر تمدید نخواهد شد
اطلاعیه شماره 2 در خصوص مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
اطلاعيه شماره 1 در خصوص فراخوان پذيرش دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي