دستیاری فوق تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 39
به اطلاع پذیرفته شدگان می رساند مراحل ثبت نام در نیمه اول شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد و تاریخ شروع به آموزش 1401/7/1 خواهد بود.
انتخاب محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 14 روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اردیبهشت تمدید گردید.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سي ونهمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1401
جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه در خصوص زمان انتخاب محل در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
نتایج اولیه سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/1/27 اعلام خواهد شد
اطلاعیه - آزمون آزمایشی جهت آشنایی با روش برگزاری آزمون های الکترونیک
اطلاعيه بررسی مدارک آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 39
ثبت نام و ویرایش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 10 روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/12لغایت ساعت 24 روز سه شنبه 1400/10/14 تمدید می گردد.
اطلاعیه در خصوص ابطال محرومیت داوطلبان منصرف در سی و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصص
دستورالعمل سي ونهمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ -ویرایش 1400/10/14
اخبار و اطلاعیه دوره 38
جدول زمانبندی آزمون تکمیل ظرفیت پذیرش فوق تخصص دوره 38
مصاحبه ساختارمند در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و هشتمین دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي
جدول تكميل ظرفيت پذيرش سي و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق¬تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور
اطلاعیه در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1400/2/5 تا ساعت 24 همان روز تمدید گردید.
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تا ساعت 24 روز جمعه 1400/01/27 تمدید گردید.
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول رشته - محل های فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سی وهشتمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1399
اطلاعیه 6 - درخصوص نحوه انتخاب محل داوطلبان بومی در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 38
اطلاعیه در خصوص انتخاب رشته - محل سي و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
نتایج آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 38 هفته آینده اعلام می شود.
اطلاعیه 5 - درخصوص مدت زمان آزمون شفاهی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 38
اطلاعیه 4 - درخصوص برگزاری آزمون آزمایشی الکترونیک آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 38
اطلاعیه 3 - درخصوص نقص مدارک و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 38
ثبت نام و ویرایش سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تا ساعت 24 روز پنجشنبه 18 دی ماه تمدید گردید.
اطلاعیه 2 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام وتغییر در شرایط سهمیه هیات علمی در سی و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصی
دستورالعمل سي وهشتمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌
ثبت نام سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی روز یکشنبه 7 دی ماه 99 فعال خواهد شد
اطلاعیه 1 - درخصوص زمان ثبت نام سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اخبار و اطلاعیه دوره 37
سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 5 - درخصوص تکمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
محل برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پذیرش فوق تخصصی دی ماه 99
تمدید ثبت نام تكميل ظرفيت سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1399 از 5 آذر تا 10 آذر ماه می باشد
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول تكميل ظرفيت پذيرش سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشو ر
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1399
اطلاعیه در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص تمدید زمان انتخاب محل و ویرایش در سی و هفتمین دوره آزمون پذيرش فوق تخصصی
اطلاعیه 3 - در خصوص زمان انتخاب محل درسی و هفتمین دوره آزمون پذيرش فوق تخصصی
انتخاب محل آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی مجددا پس از رسیدگی به اعتراضات نتیجه آزمون شفاهی فعال و زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
طبق مکاتبه دبیرخانه شورای تخصصی و پزشکی، داوطلبان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی می توانند تا روز شنبه نسبت به ثبت اعتراض به نتیجه آزمون شفاهی از طریق لینک "اعتراض به نتیجه آزمون شفاهی" اقدام نمایند.بدیهی است بعد از تاریخ اعلام شده به هیچ وجه اعتراضی دریافت نخواهد شد.
جدول ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سی وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1398
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
انتخاب محل آموزش سي وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
جدول محل برگزاري آزمونOSCE پذيرش دستياري فوق تخصصي بهمن 1398
اطلاعیه 2 - در خصوص بررسی مدارک سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
آخرین مهلت تمدید ثبت نام و ویرایش سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 14 و 15 /98/10 می یاشد
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارفوق تخصصی
آئیننامه برنامه پزشک پژوهشگر
دستورالعمل سي وهفتمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌
اخبار و اطلاعیه دوره 36
جدول زمانبندی انجام مراحل مصاحبه تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 36
اطلاعیه در خصوص تمدید ثبت نام و ویرایش تکمیل ظرفیت سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول اعلام نیاز دانشگاهها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهت تکمیل ظرفیت 36دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
جدول 2 تكميل ظرفيت پذيرش سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
جدول 1 تكميل ظرفيت پذيرش سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و ششمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1398
اطلاعیه در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص اعلام نتايج سی و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیمه اول خرداد ماه اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 6 - در خصوص تمدید و تغییر ظرفیت انتخاب محل سي وششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته های بالینی
جدول ظرفيت پذيرش دانشجويان بومي با اولويت مناطق محروم سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي - ویرایش 97/12/25
جدول ظرفيت نهائی رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت36 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
اطلاعیه 5 - در خصوص انتخاب محل سي وششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته های بالینی
جدول محل برگزاري آزمون OSCE پذيرش دستياري فوق تخصصي بهمن 1397
محل برگزاری سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص بررسی مدارک سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
ثبت نام مجدد سی و ششمین دوره آزمون دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 97/10/23 تا ساعت 14 همان روز تمدید گردید.
اطلاعیه 3 - در خصوص تمدید ثبت نام سی و ششمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص خدمات قانونی متقاضیان شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی
ثبت نام و ویرایش سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ تا روز دوشنبه 97/10/10 تمدید گردید.
جدول ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سی و ششمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
دفترچه سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌
اطلاعیه 1 - ثبت نام سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي
اخبار و اطلاعیه دوره 35
اطلاعیه 4 - درخصوص تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
آزمون شفاهی رشته خون و سرطان بالغين روز یکشنبه 97/9/25 لغو گردیده است.تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد.
محل برگزاري شفاهي تكميل ظرفيت آزمون سي و پنجمین دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي سال 1397
جدول 3 - جدول اعلام نیاز دانشگاهها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به رشته هاي فوق تخصصي جهت تکمیل ظرفیت 35دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
جدول 2 تكميل ظرفيت پذيرش سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
جدول 1 تكميل ظرفيت پذيرش سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1397
اطلاعیه 3 - در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه مهم- آخرین مهلت انتخاب محل آموزش سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 روز سه شنبه 97/1/21 خواهد بود.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
اطلاعیه 2 - در خصوص انتخاب محل آموزش سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
دفترچه سوالات گروه مراقبتهای ویژه ICU
دفترچه سوالات گروه کودکان
دفترچه سوالات گروه روانپزشکی کودک و نوجوان
دفترچه سوالات گروه داخلی
دفترچه سوالات گروه جراحی
دفترچه سوالات گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص دوره 35 می رساند:مهلت ثبت نام از تاریخ 96/10/28 لغایت ساعت 24 روز 96/10/29 تمدید می گردد.
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 1 - در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سی و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصی
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 96
دفترچه سي و پنجمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ -آخرین ویرایش 96/10/13
اخبار و اطلاعیه دوره 34
محل برگزاري شفاهي تكميل ظرفيت آزمون سي وچهارمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي سال 1396
جدول شماره 2 - جدول محل تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول شماره 1 - جدول رشته –محل تکمیل ظرفیت سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
تمديد انتخاب محل آموزش سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 34 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1395
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
سهمیه متقاضیان مناطق محروم و هیات علمی در حال بررسی میباشد و اطلاعات مندرج بر روی کارت ورود به جلسه ممکن است تغییر کند.
اطلاعيه در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه: تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي