پیش کارورزی  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1400
اطلاعیه شماره 2 - قابل توجه داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور، شرکت کننده در آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند 1400
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی انگلیسی – اسفند 1400
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی فارسی– اسفند 1400
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه ، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند 1400
کلید نهایی آزمون میان دوره علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی - آبان 1400
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره – آبان 1400
کلید نهایی آزمون های علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی و جامع داروسازی ( 180 واحدی)-شهریور 1400
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی – شهریور 1400
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه ، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی شهریور 1400
کلید نهایی آزمون میان دوره علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی - خرداد 1400
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره – خرداد 1400
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی خرداد 1400
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی - خرداد 1400
اخبار و اطلاعیه سال 1399
کلید نهایی آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی، جامع داروسازی- اسفند 99
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی اسفند 99
در خصوص تعیین محل آزمون داوطلبان آزمون پیش کارورزی و علوم پایه و جامع و ارتقای داروسازی بر اساس محل سکونت اسفند 99
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اسفند 99
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه ، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند 1399
زمان دریافت اعتراضات تا ساعت 12 روز سه شنبه 9 دی ماه 99 فقط از طریق سایت مرکز سنجش می باشد
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره – دی 99
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی - زمان برگزاری و تمدید ثبت نام
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی سال 99
اطلاعیه مهم در مورد لغو آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی آذر 99
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی آذر 99
زمان دریافت اعتراضات آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی تا ساعت 17 روز دوشنبه 99/6/24 می باشد.
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی شهریور 99
در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون، از طریق فرم تماس با ما مشکل خود را مطرح نمایید.پاسخگویی فقط از طریق فرم تماس با ما می باشد.
داوطلبان آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که محل آزمون آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد، جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 99/6/18 به سایت sanjeshp.ir مراجعه نمایید.
ثبت نام آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی تا ساعت 14 روز چهارشنبه 12 شهریور ماه تمدید گردید.
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی شهریور 1399
اخبار و اطلاعیه سال 1398
اطلاعیه مهم در خصوص لغو برگزاری آزمون های فروردین و اردیبهشت 99
تاریخ برگزاری آزمون های لغو شده اسفند 98
اطلاعیه مهم : تغییر زمان برگزاری آزمون های اسفند 98
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه و جامع داروسازی اسفند 98
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره – آذر 98
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی به علت تعطیلی روز 98/11/9 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از تاریخ 98/11/10 به تاریخ 98/11/17 منتقل شده است.
آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 98 به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98/12/9 برگزار خواهد شد.
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398 – تمدید زمان ثبت نام
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 1398
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 98
کلید نهایی آزمون علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - خرداد 98
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 98
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398 - تکمیل ظرفیت مرکز سنجش آموزش پزشکی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه سال 1397
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 97
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - دی 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی دی 1397
اصلاحیه دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - آذر 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه (تمدید زمان ثبت نام آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه دندانپزشکی(فقط داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور) و علوم پایه پزشکی آذر 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 97
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - تیر97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی تیر 97
کلید نهایی آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - اردیبهشت 97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اردیبهشت 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 96
تغییر زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - آبان 96
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) آبان 96
قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96
اخبار و اطلاعیه سال 1395
در خصوص محل امتحان داوطلبان آزمون جامع پیش کارورزی اردیبهشت 96
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه 95