علوم قرآنی و حدیث در سلامت  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1401
اطلاعیه شماره 2-تمدید مهلت ثبت نام و افزایش مدارک مورد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال 1401
اطلاعیه شماره 1- فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال 1401 دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اخبار و اطلاعیه سال 1400
اطلاعیه شماره 3 - اعلام اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال 1400
اطلاعیه ۲ -در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال 1400 دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اطلاعیه 1 - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال 1400 دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اخبار و اطلاعیه سال 1399
اطلاعیه 3 - اعلام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 99 ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور-دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اطلاعیه 2 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 99 ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور-دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اطلاعیه 1 - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 99 ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور-دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اخبار و اطلاعیه سال 1398
اطلاعیه شماره 3 - اعلام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 98 ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور-دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
زمان برگزاری مصاحبه کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 98 ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور-دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم
اطلاعیه شماره 1 - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 98
اخبار و اطلاعیه سال 1397
اطلاعیه شماره 3 - اعلام پذیرفته شدگان رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 1397
اطلاعیه شماره 2 – در خصوص زمان و مکان مصاحبه رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد الکترونیکی رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال 97