فلوشیپ  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1401
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول
اطلاعيه تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون دوره های تکميلی تخصصی(فلوشيپ) سال 1401
اطلاعیه جدول زمانبندی آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1401
جدول شماره 1_ دانشگاه ها با اولويت مناطق محروم سال 1401
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) خرداد ماه سال 1401-ویرایش23-1-1401
اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره های تکميلی تخصصی (فلوشيپ) سال 1401-ویرایش 23-1-1401
به اطلاع افراد شرکت کننده در آزمون فلوشیپ سال 1401 می رساند رشته جراحی شانه و آرنج دانشگاه علوم پزشکی مشهد دراین دوره پذیرش نخواهد داشت.
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)-ویرایش 22-12-1400
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)-ویرایش 16-12-1400
اخبار و اطلاعیه سال 1400
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه تعویق زمان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 1400 - ویرایش 991225
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ 06/03/1400‌
اخبار و اطلاعیه سال 1399
جدول زمانبندی آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مرداد ماه 99
قابل توجه داوطلبين آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) مرداد ماه سال ١٣٩٩
اطلاعیه ثبت نام جدید آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 99
اطلاعیه ویرایش و نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 99
اطلاعیه واگذاری آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به دانشگاه ها
اطلاعیه تمدید مجدد آزمون پذيرش دستیار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 99
اطلاعیه تمدید آزمون پذيرش دستیار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 99
ثبت نام مجدد و ویرایش آزمون فلوشیپ 99 از تاریخ 99/02/23 تا 99/02/24 تمدید گردید.
اطلاعيه شماره دو در خصوص تمديد آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصص فلوشيپ خرداد ماه 1399
ثبت نام مجدد آزمون فلوشیپ 99 از تاریخ 98/12/20 تا 98/12/22 تمدید گردید.
جدول دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ خرداد 99
اطلاعيه شماره یک در خصوص تمدید آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) خرداد ماه 1399
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 99 – ویرایش 99/03/24
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 99
اخبار و اطلاعیه سال 1398
کلید اولیه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
اطلاعيه جدول زمانبندی آزمون رشته جراحی عروق
اطلاعیه برگزاری آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق
اطلاعیه آزمون پذيرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) رشته جراحی عروق
اطلاعیه تعویق زمان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه سال 1398
در خصوص به تعویق افتادن آزمون‌ پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه سال 1398
اطلاعیه در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه سال 1398
ثبت نام مجدد آزمون فلوشیپ 98 به مدت یک روز در روز شنبه مورخ 97/12/25 فعال خواهد شد
اطلاعيه جدول دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم
اطلاعيه شماره سه
اطلاعیه شماره دو - در خصوص تمدید ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 98
اطلاعيه شماره یک
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 98
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 98
اخبار و اطلاعیه سال 1397
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12و97/2/11 از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون توزیع می گردد.
در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه سال 1397
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجددآزمون پذيرش دستیار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت 1397
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 97
در خصوص مدارک و مستندات پزشک پژوهشگر دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
در خصوص زمان ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 97
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1396
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ)
تمدید زمان ثبت نام
اطلاعیه اصلاح جدول
اطلاعیه اصلاح راهنما
جدول ظرفیت آزمون پذيرش دوره اي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)
راهنمای آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ 21/2/1396