ارشد  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1401
به اطلاع کلیه داوطلبان می رساند زمان انتخاب رشته محل از ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۱۸ تیرماه لغایت ساعت ۱۳ روز ۳شنبه ۲۱ تیرماه خواهد بود
با توجه به تعطیلی ادارات به دلیل آلودگی هوا، سامانه جهت ثبت نام استعداد درخشان روز ۳ شنبه ۱۴ تیر و ۴شنبه ۱۵ تیر فعال خواهد بود.
اطلاعيه شماره11- در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و تصحیح اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1401
اطلاعیه شماره 10- در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1401
کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1401 بعد از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/03/28 بر روی سایت فعال خواهد شد.
اطلاعیه شماره 9-در خصوص برگزاری كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1401
اطلاعیه شماره 8- در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1401
اطلاعیه شماره 7 -در خصوص کارت ورود به جلسه - آدرس حوزه امتحانی ، استعداد درخشان و برگزاری آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1401
اطلاعیه شماره 6- در خصوص امکان تصحیح سهمیه رزمندگان و ایثارگران، معدل و زمان برگزاری آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال1401
اطلاعيه شماره 5-در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال1401
اطلاعیه شماره 4-در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- سایر موارد آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال1401
اطلاعیه شماره 3- در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال1401
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 1401(ویرایش 1400/12/4)
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1401(سال تحصیلی 1401-1402) از تاریخ 1400/11/30 لغایت 1400/12/10 خواهد بود.
راهنمای منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 1402- 1401- بر اساس اطلاعیه 2(ویرایش 1400/08/24)
اطلاعیه شماره 2- درخصوص افزایش مدارک مورد پذیرش و منبع درس بهداشت عمومی -آزمون كارشناسي ارشد سال 1401
اطلاعيه شماره 1- درخصوص رشته های مجموعه روانشناسی -آزمون كارشناسي ارشد سال 1401
راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی1402-1401
مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال تحصیلی1402-1401
اخبار و اطلاعیه سال 1400
اطلاعیه 23 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1400
اطلاعیه شماره 22- در خصوص جدول پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي آزمون کارشناسی ارشدسال 1400
اطلاعيه شماره ۲۱- در خصوص پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته¬هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 1401-1400
کارنامه آزمون کارشناسی ارشد 1400, ساعت 14روز سه شنبه 6 مهرماه برروی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت
اطلاعیه شماره 20-اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 1401-1400
نتایج نهایی ازمون کارشناسی ارشد 1400 هفته آینده اعلام خواهد شد.
اطلاعيه 19- اعلام نتایج نهایی و اسامي واجدين شرايط مرحله دوم رشته هاي مورد پذيرش دانشگاه های شاهد- علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- ارتش و بقیه ا...(عج)-كارشناسي ارشد 1400
اطلاعیه 18 - در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
تمدید مهلت انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد 1400 از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 7 شهریور ماه تا ساعت 24 همان روز می باشد.
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 1401-1400)
اطلاعیه 17 -در خصوص اعلام نتایج علمی (مرحله کتبی) و زمان انتخاب رشته محل آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 16 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1400 روز یکشنبه 3 مرداد ماه در سایت مرکز سنجش قرار خواهد گرفت.
کلیه داوطلبان آزمون روز جمعه می توانند از ساعت 19 لغایت 21 روز 5 شنبه 400/4/31، پس از تکمیل فرم خود اظهاری و ویرایش معدل، کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند
اطلاعیه 15 - در خصوص تمدید مهلت دریافت کارت ورود به جلسه كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 14 - در خصوص آدرس حوزه امتحانی و تمدید مهلت ثبت استعداد درخشان كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 13- در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 12 - در خصوص ویرایش حوزه آزمونی و زمان بندی مربوط به متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1400
اطلاعیه 11 - در خصوص زمان برگزاری و سایر موارد آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1400
اطلاعیه 10 - در خصوص به تعویق افتادن زمان برگزاری آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1400
اطلاعیه 9 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد – سهمیه بومی قانون برقراری عدالت آموزشی آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1400
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال1400
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- و سایر مواردآزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال1400
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 6 - در خصوص رشته آموزش هوشبری- پرستاری مراقبت های ویژه کودکان آزمون كارشناسي ارشد رشته های گروه پزشكی سال 1400
اطلاعیه 5 - در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 4 - در خصوص عدم پذیرش رشته آموزش هوشبری در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400
اطلاعیه 3 - در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400 (سال تحصیلی 1401-1400)
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی1401-1400
اطلاعیه 1 - در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1400 (سال تحصیلی 1401-1400)
اخبار و اطلاعیه سال 1399
اطلاعیه 33 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 99
اطلاعیه 32 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل مرحله تکمیل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 1400-99
اطلاعیه 31 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-1400
اطلاعیه 30 - در خصوص تکمیل ظرفیت پذیرش آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 29 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 1400-1399
اطلاعیه 28 - درخصوص زمان اعلام نتایج نهایی- اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم برای رشته هاي مورد پذيرش دانشگاه¬های شاهد- علوم بهزیستی و توانبخشی- علوم پزشکی ارتش و علوم پزشکی بقیه ا...(عج) -آزمون كارشناسي ارشد سال 99
اطلاعیه 27 - در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته سم شناسی در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
تمدید مهلت انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد 99 از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 99/7/6 تا ساعت 16 روز دوشنبه 99/7/7 می باشد.
انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد 99 از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 99/7/1 تا ساعت 8 صبح روز جمعه 99/7/4 فعال می باشد.
اطلاعیه 26 - در خصوص رشته پرستاری مراقبت های ویژه کودکان در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 1400-1399 )
اطلاعیه 25 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 24 - در خصوص ضریب درس زبان در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 23 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
مرکز سنجش آموزش پزشکی در راستای تکریم داوطلبانی که به هر دلیلی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خود نشده اند، قصد دارد برای آخرین بار مهلت 2 ساعته ای را به آنان اختصاص دهد، سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از ساعت 11 تا 13 روز چهارشنبه برای این داوطلبان باز خواهد بود و آنان میتوانند کارت ورود به جلسه را دریافت و فرم خود اظهاری را تکمیل کنند. مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
افرادی که در دو گروه امتحانی شرکت نموده اند مجددا کارت های ورود به جلسه خود را کنترل نموده و پرینت بگیرند.
اطلاعیه 22 - در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99 تا روز جمعه 17 مرداد فعا ل می باشد.
اطلاعیه 21 - در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 20 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش ، زمان بندی جدید ، استعداد درخشان، ظرفیت رشته های داروسازی آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 19 - در خصوص صدور مجوز پذیرش رشته بهداشت محیط- بهداشت پرتوها در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 18 - در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون و تمدید مجدد مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 17 - در خصوص جدول دانشگاه¬های پذیرنده رشته های داروسازی و آموزش هوشبری آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 16 - در خصوص جدول اولیه دانشگاه های پذیرنده دانشجو درآزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 15 - در خصوص اعلام معدل و دریافت فرم مربوطه جهت ثبت نام در مهلت تمدید آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 14 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 13 -در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99
اطلاعیه 12 - در خصوص مجوز شرکت در آزمون کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال98
شهر لار به حوزه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد 99 اضافه گردید.
با توجه به مشکلات پیش آمده از ساعت 10 شب نهم اسفند ماه در ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ، مهلت ثبت نام و ویرایش کارشناسی ارشد 99 از ساعت 10 صبح 14 اسفند لغایت ساعت 24 جمعه 16 اسفند تمدید گردید.
اطلاعیه 11 - در خصوص کسب حد نصاب لازم و موارد موجود در روند ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد رشته-هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 10 - در خصوص رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط – بهداشت پرتوها و تعطیلی دانشگاه ها جهت صدور اطلاعات لازم برای آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
ثبت نام و ویرایش کارشناسی ارشد 99 از ساعت 12 تاریخ 98/11/28 لغایت ساعت 10 صبح تاریخ 98/12/10 فعال می باشد
تذکر مهم : پرداخت هزینه آزمون فقط از طریق منوی ارشد،گزینه "ثبت نام جدید و پرادخت هزینه آزمون" امکانپذیر می باشد.در غیر اینصورت وجه پرداختی برای آزمونهای دیگری به جز کارشناسی ارشد،مسترد نمی گردد و به منزله عدم ثبت نام می باشد
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 99- ویرایش 98/12/12
اطلاعیه 9 - در خصوص سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 8 - در خصوص رشته علوم تغذیه كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 7 - در خصوص تغییر مدارک مورد پذیرش ، منابع و سهیمه استعداد درخشان در رشته آموزش هوشبری و آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 6 - در خصوص ضریب زبان انگلیسی آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 5 - در خصوص درس زبان انگلیسی كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 4 - در خصوص حد نصاب درس زبان انگلیسی و رشته جدید آموزش هوشبری كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99
اطلاعیه 3 - در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی 1400- 1399 - ویرایش 98/10/14
اطلاعیه 1 - در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1399
اخبار و اطلاعیه سال 1398
اطلاعیه 29 - در خصوص درخواست جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد صبح روز پنجشنبه 98/8/2 اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 28 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه مهم : به اطلاع داوطلبان می رساند مرکز سنجش آموزش پزشکی تلاش می نماید پس از دریافت نتایج مرحله دوم از دانشگاه های دارای مصاحبه، هفته اول آبان ماه نتایج مرحله تکمیل ظرفیت را اعلام نماید.
روز چهارشنبه 98/7/24 در مورد زمان اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت، اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 27 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه های: شاهد- علوم پزشکی بقیه ا...(عج) و علوم بهزیستی و توانبخشی درآزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 26 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص جدول ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه 25 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه 24 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه مهم: به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98 می رساند پیرو اطلاعیه 22 مرکز سنجش به تاریخ 98/6/4، زمان اعلام نتایج ساعت 18 روز یکشنبه 98/6/24 خواهد بود.
اطلاعیه 23 - در خصوص امکان انتخاب رشته های مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش در مهلت انتخاب رشته محل آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1398
اطلاعیه 22 - درخصوص تمدید مهلت ویرایش و ثبت انتخاب رشته محل پذیرش آزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 21 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم برای دانشگاه شاهد- دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج) و علوم بهزیستی و توانبخشی براي رشته هاي مورد پذيرش این دانشگاه ها درآزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 20 - در خصوص تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته محل- افزایش رشته محل در رشته فیزیک پزشکی و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 19 - در خصوص سهمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 18 - در خصوص تغییرات رشته محل های اعلام شده و استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 17 - در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون کارشناسی ارشد سال 98
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 99-98 )
اطلاعیه 16 - در خصوص ویرایش معدل و تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 15 - در خصوص زمان ارسال اعتراض به سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 14 - در خصوص تصحیح معدل و تصحیح دانشگاه محل تحصیل برای متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط، افزایش مدت زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان و سایر موارد
اطلاعیه 13 - در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 98 تا 98/4/28 فعال می باشد
اطلاعیه 12 - در خصوص مرحله دوم رشته مددکاری اجتماعی آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 11 - در خصوص آخرین مهلت ثبت نام جدید ، ویرایش اطلاعات، آخرین ضوابط اعلام شده، و نقص مدارک ثبت نام کنندگان آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
ثبت نام جدید و ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد 98 در روز سه شنبه 7 خرداد فعال خواهد شد.
اطلاعیه 10 - در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات بدون آزمون برای دانش آموختگان رتبه اول حائز شرایط مقطع کارشناسی بهداشت عمومی (طبق آئین نامه مربوطه) برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 9 - در خصوص تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد سال 98 و ظرفیت جدید رشته سم شناسی
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال98
اطلاعیه 7 - در خصوص ممنوعیت استفاده از ماشین حساب در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 برای رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 98 – به روز رسانی 04/12/97
اطلاعیه 6 - در خصوص طرح نیروی انسانی و ارائه دوسال سابقه کار بالینی و نمره زبان آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 5 - در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون در آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 4 - در خصوص طرح نیروی انسانی و رشته های امتحانی سلامت و ترافیک و ترکیبات طبیعی،دارویی و دریایی آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 3 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی99-98
اطلاعیه 1 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اخبار و اطلاعیه سال 1397
اطلاعیه 22 - درخصوص عدم پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 21 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 98-97
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 هفته آینده اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 20 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم برای دانشگاه شاهد و دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج)
نتایج چند برابر ظرفیت دانشگاه شاهد و بقیه الله و ارتش روز 4 شنبه 97/6/21 ساعت 18 به بعد اعلام خواهد گردید.
اطلاعیه 19 - در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 18 - در خصوص تمدید انتخاب رشته و افزایش ظرفیت دو رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 17 - در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 16 - در خصوص معدل دوره کاردانی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 15 - در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد سال 97
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 98-97 )-به روز رسانی شده 97/06/05
اطلاعیه 14 - در خصوص اعلام نتایج و کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 97
کارنامه علمی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از ساعت 12 روز دوشنبه 97/5/22 قابل مشاهده می باشد.
اطلاعیه 13 - در خصوص کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته¬های گروه پزشکی 97
اطلاعیه 12 - در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران (25% یا 5%) در آزمون کارشناسی ارشد رشته¬های گروه پزشکی 97
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه و راهنماي کارت آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 11 - در خصوص رشته جدید سلامت و ترافیک
اطلاعیه 10 - در خصوص متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ویژه نیروهای مسلح در دانشگاه ع.پ. ارتش
اطلاعیه 9 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
تذکر مهم : پرداخت هزینه آزمون فقط از طریق منوی ارشد،گزینه "ثبت نام جدید و پرادخت هزینه آزمون" امکانپذیر می باشد.در غیر اینصورت وجه پرداختی برای آزمونهای دیگری به جز کارشناسی ارشد،مسترد نمی گردد و به منزله عدم ثبت نام می باشد
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97-آخرین ویرایش 96/11/29
اطلاعیه 7 - در خصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 6 - در خصوص تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97 و مجموعه امتحانی فیزیوتراپی
اطلاعیه 5 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 4 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 3 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 2 - منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي98-97
اطلاعیه 1 - در خصوص منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
نتایج و اطلاعات ارشد سال 96
اطلاعیه 26 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 96
اطلاعیه 25 - اطلاعيه در خصوص پذیرش رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محیط و مشاوره در مامایی مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
اطلاعیه 24 - اطلاعيه در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
تکمیل ظرفیت ارشد 96: اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در تاریخ 96/7/26 اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 23 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
اطلاعیه 22 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و استعداد درخشان با آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.
اطلاعیه 21 - درخصوص تغییرات جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش آن
اطلاعیه 20 - درخصوص تمدید ثبت انتخاب رشته محل و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 19 - درخصوص رشته¬های مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی ارتش (پیرو اطلاعیه 18)
اطلاعیه 18 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و دانشگاه¬های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج)
اطلاعیه 17 - درخصوص امکان انتخاب رشته محل برای متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 16 - درخصوص افزایش رشته محل-های جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته-محل
اطلاعیه 15 - تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته
اطلاعیه 14 - در خصوص نکات مهم در انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 13 - دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 97-96 )
اطلاعیه 12 - درخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
اطلاعیه 11 - درخصوص دریافت کد ایثارگری برای متقاضیان استفاده از سهمیه 5% رزمندگان
اطلاعیه 10 - درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال96
اطلاعیه شماره 9 - در خصوص اعمال سهمیه 5 درصدی رزمندگان
اطلاعیه 8 – افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نشده اند و یا نیاز به ویرایش دارند، می توانند از تاریخ 7 لغایت 8 خرداد ماه اقدام نمایند.
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- افزایش مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته ارزیابی فناوری سلامت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 6 - در خصوص افزایش رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 5 - در خصوص اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 4 – در خصوص بروزرسانی دفترچه های راهنما و منابع آزمون
اطلاعیه 3 -دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی97-96
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96-97
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-96
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی
اطلاعیه: اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و آيين نامه استعداد درخشان
اطلاعیه درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و بقیه ا...(عج) (براي رشته هاي مورد پذيرش آن دانشگاه درآزمون كارشناسي ارشد سال 95)
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل
اطلاعیه در خصوص پاسخنامه آزمون
اطلاعیه: تمدید زمان انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص کارنامه مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
تغییرات کلید
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه ب
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه الف
اطلاعیه در خصوص تغییر در ظرفیت های پذیرش
اطلاعیه: دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اطلاعیه در خصوص دو رشته امتحانی فناوری اطلاعات سلامت و فناوری تصویر برداری پزشکی
اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد و سایر موارد
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشته های آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96-95
اطلاعیه: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص منابع 5 رشته امتحانی داروسازی آزمون كارشناسي ارشد سال 95
اطلاعیه منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 95-96 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال95-96