معرفی مرکز سنجش آموزش پزشکی

معرفی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

در سال 1364 به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد.تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در نتیجه دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و بیمارستان های آموزشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری جدا و به این وزارتخانه واگذار گردید. از همان زمان آزمون های مختلف توسط واحد آزمون سازی برگزار گردید. از سال 1384 مرکز سنجش آموزش پزشکی به طور رسمی عهده دار برگزاری آزمون های مختلف نظیر کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی(Ph.D) ، دستیاری تخصصی پزشکی و ... وزارت بهداشت می باشد. در این مدت مرکز سنجش آموزش پزشکی در مکان های مختلف فعالیت کرده است. از سال 1394 با نظر وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محل مرکز سنجش آموزش پزشکی از طبقه دوم ساختمان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ساختمان اوستا که ابتدا بیمارستان کمک بوده و سپس در اختیار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته بود، انتقال یافت.

اهداف تشکیل مرکز سنجش آموزش پزشکی
 • وحدت رویه و انسجام در برگزاری آزمون های گروه پزشکی وزارت بهداشت

 • ارتقاء کیفی و کمی گزینش و پذیرش دانشجو در دانشگاههای علو م پزشکی سراسر کشور

 • ایجاد بانک سوال و تهیه سوالات استاندارد برای آزمون های مختلف

 • تحلیل و بررسی نتایج آزمون ها در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاههای علوم پزشکی

 • معرفی برترین های آزمون های مختلف ، جهت شناسایی افراد مستعد و ایجاد بستر مناسب برای به کار گیری نخبگان کشور

 • برگزاری آزمون های مختلف جهت استخدام نیروهای مورد نیاز

وظایف مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور
 • سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی برگزاری آزمون ها

 • به هنگام سازی و اعمال دانش روز بر روند اجرایی آزمون ها به منظور کارآمدی حاصل و نتایج آن ها

 • تعیین تقویم زمانی آزمون های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(شامل کلیه مراحل آزمون ها)

 • هماهنگی و تعامل با سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تظیم بر نامه ها

 • هماهنگی با دانشگاهای پذیرنده دانشجو به منظور تعیین ظرفیت و شرایط پذیرش و تکمیل ظرفیت مورد نیاز دانشگاه ها

 • هماهنگی با دبیرخانه ها و واحدهای مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین و تصویب قوانین،مقررات و اولویت ها

 • تهیه و تدوین دفترچه های راهنمای آزمون با هماهنگی کلیه واحدها و مراجع ذیربط بر اساس آخرین ضوابط و مصوبات اعلام شده

 • اعلام منابع آزمون با هماهنگی دبیرخانه های مربوطه

 • دریافت سوال از کلیه استادان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای تامین نیاز بانک تست با هدف یکسان سازی سطح علمی در کلیه مراکز آموزشی

 • مهیا نمودن شرایط لازم برای آزمون سازی و طراحی سوال

 • مهیا نمودن شرایط لازم برای برگزاری آزمون ها در حوزه های مختلف شهر تهران و سراسر کشور

 • هماهنگی با رسانه ها و جراید در جهت پوشش مناسب آخرین اخبار و اطلاعیه هاو طلاع رسانی به داوطلبان(با هماهنگی روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی)

 • استخراج و اعلام نتایج آزمون های مختلف و پاسخ به اعتراضات احتمالی داوطلبان

 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه آزمون سازی کارآمد و روان سنجی آزمون ها

 • بررسی روایی و پایایی آزمون های برگزار شده و ارزشیابی آزمون ها

 • رسیدگی به پرونده های متهمان و متخلفان در آزمون ها و ایجاد فضای بسیار مورد اطمینان و مثبت در بین آحاد داوطلبان

 • فراهم آوردن امکانات شناسایی و شناساندن استعدادهای درخشان کشور در گروه پزشکی

 • انجام تحقیقات علمی به منظور ارائه روش های اندازه گیری برای سنجش داوطلبان

 • تهیه و تدوین، چاپ و انتشار کتب و مجلات مورد نیاز داوطلبان

 • همکاری در برگزاري مسابقات علمي دانشجويان در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصيلي (المپياد علمي) در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي