ثبت نام آزمون دکتری تخصصی(Ph.D)

زمان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی از تاریخ 95/11/20 لغایت 95/11/30 می باشد.تاریخ امتحان 4 خرداد 1396 می باشد.