ارزشیابی داروسازی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 18
داوطلبان برای آگاهی از نتایج می توانند از روز شنبه 98/11/5 با مرکز خدمات آموزشی به شماره 81452344- 021(خانم دکتر حاجی بیگی) تماس بگیرند.
کلید نهایی ارزشیابی داروسازی دی ماه 98- اصلاحیه
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی دی ماه 98
آخرین مهلت ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی، از ساعت 10 تا 14 روز شنبه 98/9/23 می باشد.
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: ثبت نام هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 17
كليد نهايي آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی مرداد ماه 98
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام هفدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: ثبت نام هفدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 16
کلید نهایی شانزدهمين دوره آزمون ارزشيابي دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی دی ماه 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام شانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه ثبت نام شانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 15
داوطلبان آزمون ارزشیابی داروسازی جهت دریافت نتیجه آزمون از روز دوشنبه 97/6/5 به مرکز خدمات آموزشی مراجعه و یا با شماره های 81452362 و 81452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سال 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام پانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری پانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (مرداد ماه 97)
اخبار و اطلاعیه دوره 14
نتایج نهایی: داوطلبان برای آگاهی از نتایج می توانند به مرکز خدمات آموزشی مراجعه یا با شماره 02181452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی
دفترچه سوالات آزمون ارزشیابی داروسازی آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه - برگزاری چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 13
شرکت کنندگان در آزمون جهت اطلاع از نمرات خود به مرکز خدمات آموزشی مراجعه نمایند.
کلید نهایی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
اطلاعیه - برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 12
اطلاعیه - نتایج نهایی
کلید نهایی: کلید اولیه درست است و فقط سؤال 102 حذف می شود.
کلید اولیه
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
اطلاعیه - برگزاری دوازدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (دی ماه 95)