جایابی دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 32
اطلاعیه- اعلام نتایج نهایی سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اطلاعیه- تمدید مهلت انتخاب محل و ویرایش سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اطلاعیه: در خصوص انتخاب رشته - محل آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور سال 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام سي و دومين دوره آزمون جايابي دانش آموختگان دندانپزشكي خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور ( مرداد ماه 97)
منابع آزمونهای جایابی (دوره 32) و ملی (دوره 9) دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرداد ماه 1397) همان منابع آزمونهای سال 96 است.
اخبار و اطلاعیه دوره 31
اعلام نتایج نهایی سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه: در خصوص زمان اعلام نتایج سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
دفترچه آزمون جایابی دندانپزشکی آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری سی و یکمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 30
اعلام نتایج نهایی سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه : در خصوص تمدید انتخاب رشته محل جایابی دوره سی ام
اطلاعیه: در خصوص زمان اعلام نتایج سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری سی اُمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 29
اعلام نتایج و انتخاب محل تحصیل
اطلاعیه - مصوبه مورخه 17 خرداد 1394 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی
کلید نهایی: کلید اولیه کاملاً درست است و مجدداً تأیید می شود.
کلید اولیه گروه ب
کلید اولیه گروه الف
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
اطلاعیه: برگزاری بیست و نهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (دی ماه 95)