دانشنامه تخصصی دندانپزشکی  

  
قابل توجه داوطلبان آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی کودکان
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته های دندانپزشکی سال 98
امتحان بورد شفاهی رشتۀ جراحی دهان ، فک و صورت
نحوه آزمون شفاھی دانشنامه تخصصی رشته دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی شھریور ماه 1398
قابل توجه كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته هاي تخصصي دندانپزشكي سال ١٣٩٨
قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصي دندانپزشکی کودکان سال 98
قابل توجه داوطلبان محترم بورد پريودانتيكس 98
قابل توجه داوطلبان شركت كننده در آزمون دانشنامه تخصصي پروتزهاي دنداني
قابل توجه داوطلبين محترم امتحان بورد تخصصي اندودانتيكس
دستورالعمل اجرایی آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی اندودانتیکس سال 98
اطلاعیه - در خصوص زمان تمدید ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال 98
اطلاعیه - در خصوص زمان و نحوه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال 98
قابل توجه داوطلبان آزمون دانشنامه تخصصی ارتودانتیکس سال 98
قابل توجه دستیاران رشته ارتودنسی داوطلب شرکت در ازمون بورد تخصصی سال 1398
راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی سال 98 و مدارک مورد نیاز جهت امتحان عملی-شفاهی
اطلاعیه - در خصوص تغییرات منابع آزمون دانشنامه تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
ليست اصلاحات منابع آزمون دانشنامه تخصصي دندانپزشكي سال 98
جهت مشاهده مقالات پروتز آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 98 به قسمت "منابع آزمون ها" مراجعه نمایید.
منابع آزمون دانشنامه دندانپزشکی سال 1398 در قسمت "منابع آزمون ها" قابل مشاهده می باشد
کلیه قبول شدگان در آزمون دانشنامه تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان در صورت تمایل می توانند case های خود را از بعدازظهر روز سه شنبه ارایه نمایند
آزمون شفاهی رشته پروتزهای دندانی ساعت هفت و نیم صبح روز سه شنبه 97/6/6 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، محل برگزای آزمون شفاهی برگزار خواهد شد
اطلاعیه – در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون گواهینامه/دانشنامه دندانپزشکی سال 97
قابل توجه داوطلبان محترم بورد رشته بیماریهای دهان و فک وصورت سال 97
آزمون شفاهی بورد تخصصی رشته های پروتزهای دندانی و جراحی دهان و فک و صورت مانند سال 96 برگزار خواهد شد
قابل توجه داوطلبان محترم بورد رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت سال 97
قابل توجه داوطلبان محترم بورد پريودانتيكس 97
قابل توجه دستیاران رشته ارتودنسی داوطلب شرکت در ازمون بورد تخصصی سال 1397
قابل توجه داوطلبان محترم بورد رادیولوژی دهان و فک وصورت سال 97
راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی و مدارک مورد نیاز جهت امتحان عملی-شفاهی
دریافت فایل اکسل لیست بیماران-مرتبط با بورد ارتودانتیکس97(با اکسل 2010 به بعد باز شود)
قابل توجه داوطلبان محترم امتحان بورد اندودانتیکس 97
قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان در سال 97
اطلاعیه- در خصوص تمدید ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی دندان‌پزشکی سال97
اطلاعیه - در خصوص زمان و نحوه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال 97
اطلاعیه: اصلاح منابع بورد آسیب شناسی دهان و فک و صورت سال 97
اطلاعیه: فرم لاگ بوک بیماریها
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان محترم بورد پریودانتیکس 96
اطلاعیه: فرم گزارش کار دستیار تخصصی بیماری های دهان و دندان
اطلاعیه:آزمون شفاهی امتحان دانشنامه تخصصی بیماری های دهان سال 1396
اطلاعیه: قابل توجه كليه متقاضيان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشكي كودكان در سال 96
اطلاعیه: در مورد امتحان شفاهي آزمون سال ١٣٩٦ رشته جراحي دهان و فك و صورت
اطلاعیه: آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي و زيبايي سال 96
اطلاعیه: چگونگي برگزاري امتحانات بورد تخصصي رشته پروتزهاي دنداني
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته اندودانتيكس
اطلاعیه: مراحل آزمون عملي بورد تخصصي سال ٩٦ رشته آسيب شناسي دهان وفك وصورت
اطلاعیه: قابل توجه دستياران رشته ارتودانتيكس داوطلب شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه سال 1396
تمدید ثبت نام آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی
اطلاعيه در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشكي سال 96
اطلاعیه: شیوه نامه امتحان شفاهی بورد تخصصی اندودانتیکس
اطلاعیه: در مورد تهیه اسلاید های اولیه کیس های ثابت و متحرک
اطلاعیه: قابل توجه دستیاران رشته ارتودانتیکس داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه سال 1395
اطلاعیه: گواهی اتمام درمان 4 بیمار ارتودنسی توسط دستیار جهت ارائه به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس سال 1395 (فرم شماره 2)
اطلاعیه: جدول فعالیت درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده درآزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم شماره 1)
اطلاعیه - جدول خلاصه فعالیت آموزشی – درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده در آزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم 103)
اطلاعیه: جدول فعالیت آموزشی – درمانی (کمی – کیفی و تنوع بیماران) دستیاران رشته ارتودانتیکس (فرم 102)
اطلاعیه: فرم بررسی خلاصه پرونده بیماران ارائه شده به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس 1395 (فرم 101)
اطلاعیه: مراحل آزمون عملی بورد تخصصی سال ٩٥رشته آسیب شناسی دهان وفک و صورت
اطلاعیه: چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی
اطلاعیه: فرم پژوهشی آزمون تخصصی پروتزهای دندانی
اطلاعیه: فرم لاگ بوک دستیاران تخصصی گروه پروتزهای دندانی (بخش پروتز ثابت)
اطلاعیه: فرم لاگ بوک دستیاران تخصصی گروه پروتزهای دندانی (بخش پروتز متحرک)
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشکی اندودانتیکس
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشکی کودکان
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشكي سال 95
اطلاعیه در خصوص نحوه ارزشیابی مدارک تخصصی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
اطلاعیه در خصوص تغییر در منابع رشته پروتزهای دندانی
اطلاعیه: جدول ظرفیت های تعهد خاص
اطلاعیه: مربوط به آزمون شفاهی رشته دندانپزشكي كودكان