دستیاری فوق تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 37
جدول محل برگزاري آزمونOSCE پذيرش دستياري فوق تخصصي بهمن 1398
اطلاعیه 2 - در خصوص بررسی مدارک سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
آخرین مهلت تمدید ثبت نام و ویرایش سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 14 و 15 /98/10 می یاشد
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارفوق تخصصی
آئیننامه برنامه پزشک پژوهشگر
جدول ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سی وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1398
دستورالعمل سي وهفتمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌
اخبار و اطلاعیه دوره 36
جدول زمانبندی انجام مراحل مصاحبه تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی دوره 36
اطلاعیه در خصوص تمدید ثبت نام و ویرایش تکمیل ظرفیت سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول اعلام نیاز دانشگاهها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهت تکمیل ظرفیت 36دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
جدول 2 تكميل ظرفيت پذيرش سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
جدول 1 تكميل ظرفيت پذيرش سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و ششمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1398
اطلاعیه در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص اعلام نتايج سی و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیمه اول خرداد ماه اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 6 - در خصوص تمدید و تغییر ظرفیت انتخاب محل سي وششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته های بالینی
جدول ظرفيت پذيرش دانشجويان بومي با اولويت مناطق محروم سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي - ویرایش 97/12/25
جدول ظرفيت نهائی رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت36 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
اطلاعیه 5 - در خصوص انتخاب محل سي وششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته های بالینی
جدول محل برگزاري آزمون OSCE پذيرش دستياري فوق تخصصي بهمن 1397
محل برگزاری سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص بررسی مدارک سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
ثبت نام مجدد سی و ششمین دوره آزمون دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 97/10/23 تا ساعت 14 همان روز تمدید گردید.
اطلاعیه 3 - در خصوص تمدید ثبت نام سی و ششمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص خدمات قانونی متقاضیان شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی
ثبت نام و ویرایش سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ تا روز دوشنبه 97/10/10 تمدید گردید.
جدول ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سی و ششمین دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1397
دفترچه سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌
اطلاعیه 1 - ثبت نام سي وششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي
اخبار و اطلاعیه دوره 35
اطلاعیه 4 - درخصوص تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
آزمون شفاهی رشته خون و سرطان بالغين روز یکشنبه 97/9/25 لغو گردیده است.تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد.
محل برگزاري شفاهي تكميل ظرفيت آزمون سي و پنجمین دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي سال 1397
جدول 3 - جدول اعلام نیاز دانشگاهها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به رشته هاي فوق تخصصي جهت تکمیل ظرفیت 35دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
جدول 2 تكميل ظرفيت پذيرش سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
جدول 1 تكميل ظرفيت پذيرش سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تكميل ظرفيت سي و پنجمين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي سال 1397
اطلاعیه 3 - در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعیه مهم- آخرین مهلت انتخاب محل آموزش سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 روز سه شنبه 97/1/21 خواهد بود.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
اطلاعیه 2 - در خصوص انتخاب محل آموزش سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
دفترچه سوالات گروه مراقبتهای ویژه ICU
دفترچه سوالات گروه کودکان
دفترچه سوالات گروه روانپزشکی کودک و نوجوان
دفترچه سوالات گروه داخلی
دفترچه سوالات گروه جراحی
دفترچه سوالات گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص دوره 35 می رساند:مهلت ثبت نام از تاریخ 96/10/28 لغایت ساعت 24 روز 96/10/29 تمدید می گردد.
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 1 - در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سی و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصی
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 96
دفترچه سي و پنجمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ -آخرین ویرایش 96/10/13
اخبار و اطلاعیه دوره 34
محل برگزاري شفاهي تكميل ظرفيت آزمون سي وچهارمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي سال 1396
جدول شماره 2 - جدول محل تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول شماره 1 - جدول رشته –محل تکمیل ظرفیت سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
تمديد انتخاب محل آموزش سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 34 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1395
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
سهمیه متقاضیان مناطق محروم و هیات علمی در حال بررسی میباشد و اطلاعات مندرج بر روی کارت ورود به جلسه ممکن است تغییر کند.
اطلاعيه در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه: تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي