دانشنامه تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 66
نتایج نهایی رادیوتراپی به همراه رتبه های 10 درصد و 5 درصد دانشنامه تخصصی در سایت قابل مشاهده می باشد.
طبق تصویب نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بهمن 98 برگزار نمی گردد.
لیست 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 66
لیست 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 66
در رشته طب اورژانس سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ب و الف است.
دفترچه رشته طب اورژانس
در رشته های دارای 202 سوال ، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 152 سوال به جز رشته طب اورژانس ، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 102 سوال به جز رشته طب اورژانس، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
اطلاعیه مهم: قابل توجه داوطلبان محترم رشته کودکان شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1398
راهنمای شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریورماه 1398
پرداخت هزینه فقط از طریق لینک دریافت کارت آزمون امکان پذیر می باشد.در صورت پرداخت از لینک دیگر و انتخاب آزمون دیگر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وششمين دوره دانشنامه تخصصي و سي وسومين دوره دانشنامه فوق تخصصي سال 1398
اطلاعیه مهم : قابل توجه داوطلبان محترم رشته طب اورژانس شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1398
اطلاعیه 4 - در خصوص رشته تخصصي بيماريهاي داخلی در شصت وششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اطلاعیه 3 - در خصوص ثبت نام متقاضیان شصت وششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اطلاعیه 2 - اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام متقاضیان شصت وششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
در خصوص ثبت نام متقاضیان شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت و ششمين دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1398
اخبار و اطلاعیه دوره 65
طبق مصوبات نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بهمن 97 برگزار نخواهد شد
لیست 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 65
لیست 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 65
دستورالعمل آزمون الکترونیک بورد شفاهی رشته تخصصی طب اورژانس سال 1397
اطلاعیه اصلاح محل برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی رشته پرتو درمانی
اطلاعیه تغییر ساعت آزمون شفاهی رشته بیماری های عفونی و گرمسیری
اطلاعیه تغییر محل آزمون شفاهی رشته گوش،حلق و بینی و جراحی سر و گردن
در رشته های دارای 202 سوال، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
در رشته های دارای 152 سوال، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
در رشته های دارای 102 سوال، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
اطلاعیه شماره 5 - قابل توجه دستیاران محترم رشته تخصصي بيماريهاي كودكان داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1397
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وپنجمين دوره دانشنامه تخصصي و سي ودومين دوره دانشنامه فوق تخصصي سال 1397
آزمون آزمایشی PMP و KFP- رشته چشم پزشکی و کودکان (نام کاربری و رمز عبور کد ملی می باشد)
اطلاعیه شماره 4 - قابل توجه دستیاران محترم رشته تخصصي بيماريهاي كودكان داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1397
اطلاعیه شماره 3 - قابل توجه دستیاران محترم رشته تخصصي چشم پزشكي داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1397
اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تمدید ثبت نام شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 97: ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 97/5/26 تمدید گردید
دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وپنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1397
اطلاعیه شماره 1 - در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (بورد تخصصی دوره 65 و فوق تخصصی دوره 32)
اخبار و اطلاعیه دوره 64
قابل توجه فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه 96
لیست 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 64
لیست 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 64
در خصوص اعلام نتایج شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
راهنمای آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته کودکان
در رشته های دارای 152 سوال ، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب د و ب است.
در رشته های دارای 102 سوال، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب د و ب است.
محل برگزاری آزمون شفاهی شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی و سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی 96
راهنمای شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریورماه 1396
اطلاعیه در خصوص تمدید ثبت نام و بررسی مدارک ارسالی متقاضیان شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
دفترچه ثبت نام شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور 1396
اطلاعیه در خصوص ثبت نام متقاضیان شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اخبار و اطلاعیه دوره 63
اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وسومين دوره دانشنامه تخصصي و سي امين دوره فوق تخصصي سال 1395
لیست 5 درصد اول شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اسامی رتبه های برتر دانشنامه تخصصی شهریور ماه 1395
راهنماي آزمون شصت وسومين دوره دانشنامه رشته هاي تخصصي باليني پزشکي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص آزمون K.P.F رشته تخصصي كودكان شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ثبت نام شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی امین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وسومین دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص آزمون K.P.F رشته تخصصي كودكان شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص آزمون دانشنامه رشته تخصصي بيهوشي شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي و سي امين دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي