ارشد  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1396
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- افزایش مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته ارزیابی فناوری سلامت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 6 - در خصوص افزایش رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 5 - در خصوص اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 4 – در خصوص بروزرسانی دفترچه های راهنما و منابع آزمون
اطلاعیه 3 -دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی97-96
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96-97
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-96
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی
اطلاعیه: اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و آيين نامه استعداد درخشان
اطلاعیه درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و بقیه ا...(عج) (براي رشته هاي مورد پذيرش آن دانشگاه درآزمون كارشناسي ارشد سال 95)
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل
اطلاعیه در خصوص پاسخنامه آزمون
اطلاعیه: تمدید زمان انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص کارنامه مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
تغییرات کلید
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه ب
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه الف
اطلاعیه در خصوص تغییر در ظرفیت های پذیرش
اطلاعیه: دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اطلاعیه در خصوص دو رشته امتحانی فناوری اطلاعات سلامت و فناوری تصویر برداری پزشکی
اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد و سایر موارد
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشته های آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96-95
اطلاعیه: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص منابع 5 رشته امتحانی داروسازی آزمون كارشناسي ارشد سال 95
اطلاعیه منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 95-96 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال95-96