ارشد  

 
اسامی معرفی شده برای مصاحبه در دانشگاه شاهد و بقیه الله و علوم بهزیستی **تکمیل ظرفیت**
فراموشی کد رهگیری/عدم دریافت کد
در کد رهگیری حروف O , V وجود ندارد و عدد هفت و عدد صفر صحیح می باشد.
مشاهده معدل ثبت شده بعد از ویرایش
مشاهده و چاپ انتخاب محل (بدون ویرایش)
مشاهده و چاپ انتخاب محل (بدون ویرایش) (استعداد درخشان بدون آزمون)
مشاهده و چاپ فرم ثبت نام
نتایج آزمون - تکمیل ظرفیت
نتایج نهایی
کارنامه علمی
کارنامه نهایی
کلید اولیه سوالات
کلید نهایی سوالات
  
اخبار و اطلاعیه سال 1398
اطلاعیه 29 - در خصوص درخواست جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد صبح روز پنجشنبه 98/8/2 اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 28 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه مهم : به اطلاع داوطلبان می رساند مرکز سنجش آموزش پزشکی تلاش می نماید پس از دریافت نتایج مرحله دوم از دانشگاه های دارای مصاحبه، هفته اول آبان ماه نتایج مرحله تکمیل ظرفیت را اعلام نماید.
روز چهارشنبه 98/7/24 در مورد زمان اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت، اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 27 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه های: شاهد- علوم پزشکی بقیه ا...(عج) و علوم بهزیستی و توانبخشی درآزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 26 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص جدول ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه 25 - اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه 24 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 99-98
اطلاعیه مهم: به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98 می رساند پیرو اطلاعیه 22 مرکز سنجش به تاریخ 98/6/4، زمان اعلام نتایج ساعت 18 روز یکشنبه 98/6/24 خواهد بود.
اطلاعیه 23 - در خصوص امکان انتخاب رشته های مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش در مهلت انتخاب رشته محل آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 1398
اطلاعیه 22 - درخصوص تمدید مهلت ویرایش و ثبت انتخاب رشته محل پذیرش آزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 21 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم برای دانشگاه شاهد- دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج) و علوم بهزیستی و توانبخشی براي رشته هاي مورد پذيرش این دانشگاه ها درآزمون كارشناسي ارشد سال 98
اطلاعیه 20 - در خصوص تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته محل- افزایش رشته محل در رشته فیزیک پزشکی و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 19 - در خصوص سهمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 18 - در خصوص تغییرات رشته محل های اعلام شده و استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 17 - در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون کارشناسی ارشد سال 98
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 99-98 )
اطلاعیه 16 - در خصوص ویرایش معدل و تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 15 - در خصوص زمان ارسال اعتراض به سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه 14 - در خصوص تصحیح معدل و تصحیح دانشگاه محل تحصیل برای متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط، افزایش مدت زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان و سایر موارد
اطلاعیه 13 - در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 98 تا 98/4/28 فعال می باشد
اطلاعیه 12 - در خصوص مرحله دوم رشته مددکاری اجتماعی آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 11 - در خصوص آخرین مهلت ثبت نام جدید ، ویرایش اطلاعات، آخرین ضوابط اعلام شده، و نقص مدارک ثبت نام کنندگان آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
ثبت نام جدید و ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد 98 در روز سه شنبه 7 خرداد فعال خواهد شد.
اطلاعیه 10 - در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات بدون آزمون برای دانش آموختگان رتبه اول حائز شرایط مقطع کارشناسی بهداشت عمومی (طبق آئین نامه مربوطه) برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 9 - در خصوص تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد سال 98 و ظرفیت جدید رشته سم شناسی
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال98
اطلاعیه 7 - در خصوص ممنوعیت استفاده از ماشین حساب در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 برای رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 98 – به روز رسانی 04/12/97
اطلاعیه 6 - در خصوص طرح نیروی انسانی و ارائه دوسال سابقه کار بالینی و نمره زبان آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 5 - در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون در آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 4 - در خصوص طرح نیروی انسانی و رشته های امتحانی سلامت و ترافیک و ترکیبات طبیعی،دارویی و دریایی آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 3 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی99-98
اطلاعیه 1 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 98
اخبار و اطلاعیه سال 1397
اطلاعیه 22 - درخصوص عدم پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 21 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 98-97
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 هفته آینده اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 20 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مرحله دوم برای دانشگاه شاهد و دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج)
نتایج چند برابر ظرفیت دانشگاه شاهد و بقیه الله و ارتش روز 4 شنبه 97/6/21 ساعت 18 به بعد اعلام خواهد گردید.
اطلاعیه 19 - در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 18 - در خصوص تمدید انتخاب رشته و افزایش ظرفیت دو رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 17 - در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 16 - در خصوص معدل دوره کاردانی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اطلاعیه 15 - در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد سال 97
دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 98-97 )-به روز رسانی شده 97/06/05
اطلاعیه 14 - در خصوص اعلام نتایج و کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 97
کارنامه علمی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از ساعت 12 روز دوشنبه 97/5/22 قابل مشاهده می باشد.
اطلاعیه 13 - در خصوص کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته¬های گروه پزشکی 97
اطلاعیه 12 - در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران (25% یا 5%) در آزمون کارشناسی ارشد رشته¬های گروه پزشکی 97
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه و راهنماي کارت آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 11 - در خصوص رشته جدید سلامت و ترافیک
اطلاعیه 10 - در خصوص متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ویژه نیروهای مسلح در دانشگاه ع.پ. ارتش
اطلاعیه 9 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
تذکر مهم : پرداخت هزینه آزمون فقط از طریق منوی ارشد،گزینه "ثبت نام جدید و پرادخت هزینه آزمون" امکانپذیر می باشد.در غیر اینصورت وجه پرداختی برای آزمونهای دیگری به جز کارشناسی ارشد،مسترد نمی گردد و به منزله عدم ثبت نام می باشد
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97-آخرین ویرایش 96/11/29
اطلاعیه 7 - در خصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 6 - در خصوص تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97 و مجموعه امتحانی فیزیوتراپی
اطلاعیه 5 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 4 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 3 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 2 - منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي98-97
اطلاعیه 1 - در خصوص منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
نتایج و اطلاعات ارشد سال 96
اطلاعیه 26 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 96
اطلاعیه 25 - اطلاعيه در خصوص پذیرش رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محیط و مشاوره در مامایی مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
اطلاعیه 24 - اطلاعيه در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
تکمیل ظرفیت ارشد 96: اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در تاریخ 96/7/26 اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 23 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
اطلاعیه 22 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و استعداد درخشان با آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.
اطلاعیه 21 - درخصوص تغییرات جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش آن
اطلاعیه 20 - درخصوص تمدید ثبت انتخاب رشته محل و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 19 - درخصوص رشته¬های مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی ارتش (پیرو اطلاعیه 18)
اطلاعیه 18 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و دانشگاه¬های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج)
اطلاعیه 17 - درخصوص امکان انتخاب رشته محل برای متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 16 - درخصوص افزایش رشته محل-های جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته-محل
اطلاعیه 15 - تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته
اطلاعیه 14 - در خصوص نکات مهم در انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 13 - دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 97-96 )
اطلاعیه 12 - درخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
اطلاعیه 11 - درخصوص دریافت کد ایثارگری برای متقاضیان استفاده از سهمیه 5% رزمندگان
اطلاعیه 10 - درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال96
اطلاعیه شماره 9 - در خصوص اعمال سهمیه 5 درصدی رزمندگان
اطلاعیه 8 – افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نشده اند و یا نیاز به ویرایش دارند، می توانند از تاریخ 7 لغایت 8 خرداد ماه اقدام نمایند.
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- افزایش مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته ارزیابی فناوری سلامت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 6 - در خصوص افزایش رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 5 - در خصوص اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 4 – در خصوص بروزرسانی دفترچه های راهنما و منابع آزمون
اطلاعیه 3 -دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی97-96
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96-97
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-96
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی
اطلاعیه: اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و آيين نامه استعداد درخشان
اطلاعیه درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و بقیه ا...(عج) (براي رشته هاي مورد پذيرش آن دانشگاه درآزمون كارشناسي ارشد سال 95)
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل
اطلاعیه در خصوص پاسخنامه آزمون
اطلاعیه: تمدید زمان انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص کارنامه مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
تغییرات کلید
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه ب
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه الف
اطلاعیه در خصوص تغییر در ظرفیت های پذیرش
اطلاعیه: دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اطلاعیه در خصوص دو رشته امتحانی فناوری اطلاعات سلامت و فناوری تصویر برداری پزشکی
اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد و سایر موارد
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشته های آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96-95
اطلاعیه: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص منابع 5 رشته امتحانی داروسازی آزمون كارشناسي ارشد سال 95
اطلاعیه منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 95-96 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال95-96