اطلاعیه شماره 11- در خصوص شرایط و ضوابط رشته های مقطع دکتری PhD در شعب بین الملل
داوطلبان محترم برای کسب اطلاع از جزییات شرایط و ضوابط تحصیل در مقطع دکتری PhD شعب بین الملل به نشانی های درج شده در جدول ذیل مراجعه نمایند.
 

رديف

دانشگاه

آدرس پايگاه اطلاع رساني دانشگاه

شماره تلفن

1

كرمان

http://www.bu.kmu.ac.ir

0344-3462921

0344-3462920

2

اهواز

http://fpgid.ajums.ac.ir

0631-3332005

0631-3333049

3

شهيدبهشتي

http://www.ivbs.ir

021-88209020

021-88649177

4

شیراز

http://ib.sums.ac.ir

0711-2341808

0711-2338688

5

تهران

http://ic.tums.ac.ir

021-81634208

 

صفحه اصلي