آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

در رشته طب اورژانس سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ب و الف است.
دفترچه رشته طب اورژانس
در رشته های دارای 202 سوال ، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 202 سوال ، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 152 سوال به جز رشته طب اورژانس ، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
اطلاعیه شماره 23
اطلاعیه 22 - در خصوص اعلام نتایج در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص اعلام نتايج سی و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیمه اول خرداد ماه اعلام خواهد شد.
در رشته های پزشکی خانواده،طب سالمندی،پزشکی ورزشی،طب فیزیکی،پزشکی هسته ای و بیماریهای پوست سوالات شماره 149 و 150 (سوالات اخلاق) گزینه الف صحیح است.
دستورالعمل اجرايي سي وهشتمين دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
کلید اولیه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96